Ziekten en aantastingen

Verzwakte bomen zijn gevoeliger voor ziekten en plagen. Ook een verminderde conditie (bv. door verslechterde standplaatsomstandigheden of onvoldoende doorwortelbaar bodemvolume) of een mechanische beschadiging (bv. een ongeval) maken bomen gevoeliger voor aantastingen.

Bij de aantastingen onderscheidt men infectieziekten veroorzaakt door een bacterie, een schimmel of een virus, en plagen veroorzaakt door insecten of mijten. Er is pas sprake van een ziekte of plaag als de boom er effectief schade van ondervindt. Veel veroorzakers van ziekten en plagen zijn gelegenheidsparasieten en de schade is dan ook vaak tijdelijk. Zo hoeft een eenmalige kaalvraat van een boom, bv. door rupsen, niet noodzakelijk een groot probleem te zijn. Pas als dergelijke incidenten meermaals na elkaar optreden en de boom verzwakt, kan een ogenschijnlijk onschuldige aantasting wel de weg openen voor agressievere parasieten.

Wij monitoren essentaksterfte, EPR, kastanjebloedingsziekte en geven cursussen in het herkennen van de diverse ziekten en aantastingen.

Meer informatie?