Nader onderzoek

Bestaan er na een visuele controle nog twijfels over de duurzaamheid van de boom?

  • Indien er twijfels zijn over de stabiliteit van uw boom kunnen wij met een trekproef nagaan of deze een storm kan overleven.
  • Als er twijfels bestaan over de breukvastheid van de stam kunnen we met een tomograaftest de hoeveelheid gezond hout meten, waarnaar we met vaste parameters een uitspraak kunnen doen over de breukgevoeligheid van de stam.
  • Met behulp van aanvullende bodemanalyses kunnen eventuele voedingsdeficiënties of
    verontreinigingen aangetoond worden.

Meer informatie?