Beplantingsplannen / Advies

De juiste boom op de juiste plaats. Bomen zijn belangrijke structuur en sfeer elementen in de leefomgeving. Om het gewenste eindbeeld succesvol van het papier te krijgen, hoort de ontwerper zijn visie en intenties naar een deskundige te delegeren, zodat het in de praktijk ook gerealiseerd wordt .

Wat daarbij zeker niet vergeten mag worden is het beheerbudget! In het ontwerp kan als eindbeeld een strak geschoren laan blokbomen voorkomen; echter, als het budget voor jaarlijks scheren ontbreekt, wordt het gewenste eindbeeld nimmer behaald. Een boom in een te krappe groeiplaats bereikt eveneens nimmer het eindbeeld dat de architect of de beheerder voor ogen had. Sterker nog: die boom ontwikkelt overlast zoals
wortelopdruk, een kroon met dood hout of heeft voortdurend last van ziekten en plagen, waardoor de kosten onnodig oplopen.

Wij adviseren bij ieder ontwerp over de juiste groeiplaatsinrichting en boomsoortenkeuze. Is de soortkeuze eenmaal  bepaald, dan tekenen wij de bomen in het ontwerp met hun volwassen kroondiameter in en bereken wij
de jaarlijks benodigde beheerkosten. Zo wordt direct duidelijk of er fysiek en financieel voldoende ruimte is voor de betreffende keuzes en of er in de toekomst problemen ontstaan. We keren net zo lang terug naar de tekentafel tot het hoogst haalbare gerealiseerd kan worden.

Meer informatie?