Keuring plantmateriaal

Vrijwel elke terreinbeheerder moet wel eens een beplanting aanleggen, maar voor slechts weinigen is het dagelijks werk. Het plantmateriaal is de basis voor de toekomstige kwaliteit en de kosten voor het onderhoud. Voor het aanleggen van een goed functionerende beplanting is veel vakkennis en ervaring noodzakelijk.

Wij beschikken over de noodzakelijke ervaring. Bij levering van plantgoed is het verstandig om vooraf eisen door ons op te laten stellen. Indien gewenst kunnen wij de planten op de kwekerijen voor en met u uitmerken.

Voor de uiteindelijke levering van het plantmateriaal  hebben wij een keuringsformulier ontwikkeld om te toetsen of de levering voldoet aan de gestelde eisen. Hiervan krijgt u van ons een verslag, waarmee u bepaalt onder welke voorwaarden u de levering goedkeurt.

Meer informatie?