Inventarisatie / Boomveiligheidscontrole

Heeft u twijfels over de stabiliteit of gezondheid van uw boom? Met de V.T.A. methode (ook wel Visual Tree Assessment of kortweg VTA) wordt visueel naar symptomen gezocht die veroorzaakt (kunnen) zijn door gebreken. De boom wordt hierbij rondom van kroon tot stamvoet beoordeeld. De beoordeling wordt uitgevoerd volgens de methode van Mattheck en Breloer, 1995.

Onze gecertificeerde European Tree Technician stelt aan de hand van de visuele boombeoordeling een diagnose op. Indien nodig stellen wij verzorgende maatregelen voor. Indien er na de visuele controle nog steeds twijfels zijn over de veiligheid van de boom kan gespecialiseerd mechanisch onderzoek uitsluitsel bieden.

Rechtbanken en verzekeringsmaatschappijen erkennen de VTA-methode – mits uitgevoerd door een gecertificeerde boomdeskundige – en bij gedocumenteerde en regelmatige controle. Met een VTA attest, kunt u bij schade aantonen dat er sprake is van overmacht.

Meer informatie?