Toezicht bij graafwerkzaamheden (Bomenwacht)

Bij civieltechnische werkzaamheden, ontstaan er risico’s door onder andere onbekendheid met levende materialen. Een “groen”deskundige toevoegen aan het bestaande “grijs/blauwe” team is dan vaak de enige manier om de belangen van deze “levende materialen” te behartigen. Dit vereist planning, voorbereiding, adequaat en deskundig optreden.

Uiteraard verzorgen wij een rapportage van de werkwijze met foto’s op kritieke punten en een beoordeling
of de werkzaamheden conform plan zijn uitgevoerd en of er gevolgen zijn voor de bomen.

Kortom onze boomtechnisch adviseurs dragen zorg voor uw bomen tijdens de projectuitvoering. Ze kunnen daarbij ook direct ingezet worden voor praktische uitvoering en ondersteuning.

Meer informatie?