Groeiplaatsonderzoek

Mijn bomen staan dun in blad en de groei is verre van optimaal. Wat is er aan de hand? In stedelijk gebied houdt dit vaak verband met de groeiplaats van de boom. Eerdere keuzes bij aanplant blijken later beperkende factoren te zijn voor goede groei.

Met een groeiplaatsonderzoek wordt duidelijk of de ondergrondse ruimte en/of de hoeveelheid voeding en vocht in de bodem de oorzaak is van het achterwege blijven van gezonde groei. Aan de hand daarvan adviseren wij over eventuele vervolgstappen.

Uiteraard is het maken van juiste boomsoortkeuzes nog belangrijker bij vervanging en nieuwe aanplant. Wij onderzoeken de zowel de boven- als ondergrondse groeiplaatsomstandigheden en geven gericht advies over het toe te passen sortiment en de grootte.

Meer informatie?