Bomen Effect Analyse

Heeft u bouw-, reconstructie- of herinrichtingsplannen in de nabijheid van bomen? Laat ons beoordelen of de voorgenomen werkzaamheden van invloed zijn op het aanwezige bomenbestand.

Met behulp van de Richtlijn BEA is een objectieve, transparante afweging mogelijk. Op basis van 12 ‘bouwstenen’ wordt volgens een vast patroon informatie verzameld. Op basis daarvan bepalen we wat de gevolgen van de geplande activiteiten zijn voor de bomen. Ook geven we aan wat er nodig is om de bomen in goede conditie te houden. Vast onderdeel van de BEA is het benoemen van alternatieven, waardoor behoud voor de toekomst mogelijk is en de kwaliteit van de boom kan verbeteren.

Indien gewenst leggen wij de eisen en randvoorwaarden die nodig zijn voor de bomen voor u vast in een bestek. Hiermee kunt u toezicht houden en is het mogelijk sancties op te leggen wanneer de boombeschermende bepalingen niet worden nageleefd.

Meer informatie?