Monitoring watergeven bij bomen

In tijden van extreme droogteperiodes hebben recent aangeplante bomen het moeilijk. Ook bomen rondom bouwprojecten met bronbemaling ervaren snel vochttekorten. Goede nazorg en met name water geven scheelt significant bij het percentage van vervanging van bomen die de aanplantfase niet hebben overleefd (inboet).

Het afgaan op weersvoorspellingen blijkt in de praktijk lastig en niet afdoende. Er dient ook rekening gehouden te worden met de hoeveelheid verdamping, hierdoor komt het er vaak op neer dat men te laat is met water geven.

Door het realtime monitoren weet u altijd hoe de vochtigheid van de bodem is en of de bomen voldoende water hebben of ze op korte termijn water moeten hebben of dat ze acuut water nodig hebben. Zodoende kan gericht water worden gegeven, waardoor we uitval door droogtestress voorkomen en nieuwe inboet besparen.

Meer informatie?