Boombeschermingsplan

Hoe graag beheerders bestaande bomen ook willen behouden, toch sneuvelen bij bouwwerkzaamheden vaak bomen. Door onbekendheid met de ondergrondse kwetsbaarheid van bomen, ontstaat juist tijdens werkzaamheden vaak schade aan bomen. Denk daarbij aan bemaling, de locatie van tijdelijke aanvoerwegen, werkruimte voor kranen en de opslag van (zwaar) materiaal in de kroonprojectie van bomen en het snoeien van wortels.

Met het opstellen van een boombeschermingsplan worden de gevolgen van alle werkzaamheden voor alle partijen duidelijk gemaakt en voorzien van maatregelen die per boom genomen moeten worden om ze te behouden bij de bouw. Beschermende maatregelen zijn bijvoorbeeld een beschermde bewortelingszone, stamommanteling, bouwhekken en drukverdelende constructies. Ook wordt er door een deskundige een zone bepaald waarin waarin absoluut geen activiteiten mogen plaatsvinden. Die is niet altijd gelijk aan de kroonprojectie zoals vaak wordt gedacht. Tot slot hoort bij een boombeschermingsplan een kaart die de maatregelen bij elke boom weergeeft.

Meer informatie?