Verplantbaarheidsonderzoek

Helaas verdwijnen vaak bomen, terwijl die goed verplant hadden kunnen worden. Met de juiste aanpak en zorg kunnen bomen verder groeien op een andere plek. Met een verplantbaarheidsonderzoek kunnen wij aangeven of een verplanting een (boom)technisch haalbaar en verantwoord alternatief is.

De boom moet voldoen aan een aantal minimale eisen ten aanzien van conditie, mechanische kwaliteit en toekomstverwachting. Als de bovengrondse delen in orde zijn, wordt het ondergrondse deel onderzocht op zowel de bestaande als de nieuwe locatie. De nieuwe locatie moet (ook op termijn) voldoende boven- en ondergrondse groeiruimte bieden en de investering de moeite waard maken. Ook wordt gekeken of de verhuizing reëel is ten aanzien van mogelijke beperkingen bij het verhuizen (kabels, breedte weg, afstand naar nieuwe locatie).

Wanneer verplanten een reële optie is, adviseren wij over de juiste verplantvoorbereiding, ­­-methode, inrichting van de nieuwe plantplaats en het nazorgtraject.

Een objectieve financiële paragraaf in het rapport ontbreekt uiteraard niet, de afweging of de investering loont, dient iedere groenbeheerder voor zichzelf te bepalen.

Meer informatie?